הכנת תשריט בית משותף

קרקע אשר כוללת מבנה הכולל יותר מיחידת דיור אחת, היא בבחינת בית משותף, בכל הנוגע לרישום הקרקע והמבנה אל מול הרשויות ובלשכת המקרקעין הארצית. חשיבות רישום בית משותף, לצד תיעוד הקרקע, גבולות השטח והמבנה, נוגעת גם לחלוקת הזכויות בקרקע בין בעלי הדירות, המהווים גם את בעלי הקרקע.

לצורך הרישום והחלוקה נדרשת הכנת תשריט בית משותף: מסמך רשמי הנכתב על ידי מודד מוסמך ומאושר על ידי המרכז למיפוי ישראל, וכולל את כלל נתוני הקרקע, המבנה, החלוקה הקיימת, גבולות השטח ומידע נוסף, וכולל תשריט ויזואלי ומפת מדידה.

כיצד נראה תשריט בית משותף?

תשריט בית משותף הוא למעשה מפה טופוגרפית של השטח לרבות המבנה המצוי מעליו, תוך סימון המפה באמצעות חלוקה לחלקות ולתת חלקות, באמצעות רצף מספרים ומקרא. התשריט נכתב בצורה אחידה ועל פי תקנות והנחיות, ומשקף לגורמים השונים ברשויות לקבל מידע אודות המבנה והשטח, ואופן החלוקה ליחידות.

מה כולל תשריט בית משותף?

תשריט בית משותף הוא מסמך רשמי הנחתם על ידי רשויות המדינה ומאושר על ידן, למתן תוקף חוקי ולשימוש המזמין. לצורך אישור התשריט על ההגשה לכלול:

מודד מורשה
 • תרשימי סביבת השטח.
 • תרשימי השטח והחלקה
 • רשימת נכסים בנויים מוצמדים
 • תרשים מפורט של המבנה הבנוי על גבי השטח.
 • חלוקת המבנה על פי יחידות תוך סימון כל יחידה.
 • טבלה הכוללת את המידע הנוגע לפירוט המבנה.
 • תכנית מבנה מפורטת על פי קומות, יחידות, שטחים מוצמדים ושטחים משותפים.
 • הצהרת מודד מוסמך בעל רישיון מטעם המרכז למיפוי ישראל אודות עריכת התשריט על ידו ואמיתות הנתונים המצוינים בכלל המסמכים הנלווים.


הכנת תשריט בית משותף לא תכלול הזנת מידע אודות בעלי הנכסים/יחידות הדיור/השטח. מידע אודות בעלות ואחזקה במקרקעין ניתן למצא תחת נסחי טאבו ואל מול מנהל מקרקעי ישראל.

מדוע נדרש תשריט בית משותף?

הוצאת תשריט בית משותף נדרשת במספר מקרים:

 • רישום ראשוני של הבית המשותף במנהל מקרקעי ישראל.
 • רישום מחודש של המבנה בשל שינויים במנהל מקרקעי ישראל.
 • רישום לא תקין– מתגלה לרוב כאשר אחד מבעלי הנכסים מבקש לערוך שינוי בעלות ו/או מכירת נכס, והרשויות מוצאות אי התאמות בין הרישום לתכניות. אי התאמות אלו עשויות להטיל ספק באמיתות רישום הזכויות ומחייב הכנת תשריט בית משותף על ידי חברת מדידות מוסמכת להבהרה ורישום מחדש.
 • רישום בטאבו– כיום נהוג לבצע את הפרוצדורה הכרוכה לצרכי רישום בטאבו מיד עם סיום הבניה וחלוקת הדירות לבעליהן, אולם בעבר נהוג היה להזניח פעולה זו, ובעלי דירות וותיקים רבים מגלים כי אינם רשומי באופן רשמי במנהל מקרקעי ישראל כבעלי הזכויות על הנכס בטאבו. הסדרה זו לאחר שנים ארוכות מחייבת רישום תשריט בית משותף מאומת.
 • פרצלציה– במקרים מסוימים, בשל בחירת הדיירים או כהנחיית הרשות, נדרשת פרצלציה: חלוקה מחדש של השטח בין בעלי הדירות. ביצוע תכנית פרצלציה עשוי להידרש כחלק מיציאה לתכנית פינוי בינוי/תמ"א 38/2, בניינים לשימור ונסיבות נוספות, ודורש את תכנית החלוקה המקורית באמצעות רישום תשריט בית משותף.

מה המשמעות של אי רישום או עיכוב ברישום של בית משותף?

רישום בית משותף לאחר הליך הבניה וקבלת אישור אכלוס (טופס 4) מצוי באחריות הקבלן, כחלק מהסכם המכר, ומתבצע בליווי עורך הדין המלווה את הפרויקט אשר שכר טרחתו שולם גם על ידי בעלי הדירות/הרוכשים.

עיכוב ברישום עשוי להקשות על בעלי הדירות בעת מחזור משכנתא, נטילת משכנתא נוספת על הנכס, בעת מכירת הנכס, להרתיע רוכשים מפני בירוקרטיה והערות אזהרה בטאבו שלא נמחקו כנדרש, ואף להוריד את ערך הדירות במבנה כתוצאה מכל הללו.

חשוב לעקוב אחר ביצוע הרישום כחוק ורישום בטאבו של כל בעלי הדירות, בפרק זמן סביר עלפי המצוין בחוזה הרכישה. כאשר עולה צורך ברישום מחדש מכל סיבה שהיא, חשוב לפנות אל חברת מדידות מקצועית, המספקת שירותי מודד מוסמך, ומספקת שירותי הכנת תשריט בית משותף, פרצלציה על פי צורך וניהול מלא של תהליך הרישום.

כיצד מתבצעים חישובי השטחים בתשריט?

תחשיב השטחים והחלוקה בעת הכנת תשריט בית משותף מתבסס על מדידות מקצועיות של השטח והמבנה, המתבצעות בידי מודד מוסמך בעל רישיון מטעם המרכז למיפוי ישראל ובאמצעות טכנולוגיות מדידה מובילות. המודד מבצע את החלוקה על פי הגדרות ותקנות המפקח על רישום מקרקעין, הקובעות נהלי הצמדה וחלוקת שטח משותף.

כמה זמן לוקח הליך הרישום?

הליך רישום בית משותף עשוי להיות ארוך ומייגע וכרוך בהתנהלות בירוקרטית מרובה ובצורך בידע מקצועי והיכרות עם רשויות ומוסדות רלוונטיים. ניהול מקצועי של ההליך באמצעות חברת מדידות המספקת את כלל מעטפת השירותים הנדרשת, יבטיחו התנהלות מקצועית ויעילה וקידום מהיר של ההליך, עד לרישום הסופי.

במקרה של תשריט קיים ומאושר כאשר קיימת טעות בגוש או חלקה, או ביצוע שינוי נקודתי, ניתן לבצע את השינוי האמור בתשריט וברישום, בליווי חברת מדידות מוסמכת.

תיקון צו בית משותף עשוי להידרש במספר נסיבות, בניהן: שינויים בהצהרה או בתקנון הבית המשותף, שינויים בשטחים המשותפים, שינויים בגבולות יחידות הדיור דוגמת התקנת מרפסות ותוספות.

תשריט בית משותף הנכתב ומוגש על ידי מודד מוסמך תקף לשישה חודשים במהלכם יש להשלים את הליך הרישום.

חברת גאוטופ הנדסה פועלת בפריסה ארצית מלאה, מספקת מגוון שירותים, לרבות שירותי כתיבת תשריט בית משותף והסדרת רישום, ביצוע כל סוגי המדידות והרישומים באמצעות מודדים מוסמכים וטכנולוגיות מתקדמות, מתן שירות מעולה תוך עמידה בלוחות זמנים ורמת דיוק גבוהה במיוחד.

צרו איתנו קשר
דילוג לתוכן