מודד מוסמך בתל אביב

אם הינכם מחפשים שירותי מודד מוסמך בתל אביב אז גאוטופ הנדסה היא הבחירה המושלמת עבורכם!
גאוטופ הנדסה היא בין החברות המובילות למדידות בפריסה ארצית. אנו מעניקים מגוון שירותי מדידות קרקע, דירות, שטח, מדידות עם רחפן, מדידות ימיות ועוד.

תל אביב היא עיר המטרופולין השוכנת בלב מדינת ישראל ומהווה את מוקד המגורים, התעסוקה והמסחר הגדול במדינה. הצפיפות בתל אביב, הביקוש למגורים בעיר ועלויות הנדל"ן הגבוהות מצריכים מן הרשויות מתן פתרונות בינוי והוספת יחידות דיור, ואלו מתבצעים בקידום פרויקטים נרחבים של התחדשות עירונית, בניית מגדלים יוקרתיים ומתחמים שיכללו אלפי יחידות דיור על גבי שטח קרקע מוגבל, וניצול עתודות קרקע אחרונות מצפון העיר ומדרומה.

מודד מוסמך בתל אביב הוא הגורם המקצועי המהווה את יריית הפתיחה לכל אחד מן הפרויקטים הללו, ושירותיו נדרשים דרך קבע הן על ידי הרשויות והן על ידי הקבלנים, היזמים וחברות הבנייה הבונות את תל אביב.

חברת גאוטופ היא חברה למדידות קרקע ושטח מקצועיות, המפעילה צוות מודדים מוסמכים בתל אביב, ומלווה מגוון סוגי פרויקטים. חיפוש מודד מוסמך בתל אביב ופניה לחברת גאוטופ יבטיחו שירות מצוין, התאמת סוג המדידה לפרויקט ולצרכי הלקוח, ביצוע מדידות מקצועיות באמצעים טכנולוגיים מתקדמים והפקת מפות טופוגרפיות ותוצרים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר.

צרו איתנו קשר

מעטפת שירותים נרחבת למחפשים אחר שירות מודד מוסמך בתל אביב

כל פרויקט בינוי מבוסס על קרקע, אשר מהווה את חומר הגלם לפרויקט כולו. סוג הקרקע, עומק הקרקע ומאפיינים אחרים חשובים במיוחד לתכנון היסודות והבנייה, ונועדו להבטיח יציבות, עמידות ובנייה בגבולות השטח תוך הבנת תוואי ומאפייני הסביבה כולה.
תפקידו של מודד מוסמך בתל אביב הוא לבצע מדידות לשטח הקרקע המיועד, ולספק ליזמים ולמתכננים את כל המידע הרלוונטי הנוע למידות וגבולות הקרקע, מבנים ואלמנטים אחרים בסביבת הקרקע, צפיפות הקרקע, עומק ויכולתה לעמוד בעומס, איתור תשתיות המועברות תחת הקרקע, צמחיה ואלמנטים תת קרקעיים אחרים ועוד.
מידע זה עשוי להיות מכריע בשלבי בדיקת ההיתכנות וההחלטה האם הקרקע המיועדת עונה על צרכי הפרויקט, האם עבודות הכנה ושינויים מקדימים ישפיעו על כדאיות הפרויקט, וכתנאי לקבלת היתרי בנייה מן הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

מודד מוסמך במרכז

את המידע האמור ונתונים נוספים יפיק המודד וצוות המדידה העובד עמו בתהליך המדידות, תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות וחדישות הן למדידות החיצוניות ולקביעת גבולות הקרקע, והן לקבלת תשקיף ומידע על אלמנטים ונתונים סמויים מן העין המתקיימים מתחת לפני הקרקע. מידע זה מנותח באמצעות נוסחאות מורכבות של מתמטיקה שימושית וגיאודזיה, כלים אותם רוכש מודד מוסמך בתקופת לימודיו ובהליך ההכשרה שלו.

תפקיד המודד אינו מסתכם בשלב ביצוע המדידות, ואת הנתונים המופקים בתהליך יעבד המודד לכדי תוצרים חזותיים ונתונים אשר מועברים ללקוח המזמין באמצעים דיגיטליים ואחרים, כאשר משמשים למגוון צרכים ומטרות, מהווים בסיס לתכנון אדריכלי ולתכנון הנדסי ומוגשים על גבי תוכנות תומכות, ומהווים ראיה ואסמכתא אל מול כל גורם החל מרשויות מקומיות ומשרדים ממשלתיים וכלה בגורמים מסחריים, פרטיים וכאסמכתא משפטית בבתי המשפט במקרה הצורך.

מודד מוסמך בתל אביב- כל סוגי הפרויקטים והשירותים

בין סוגי הפרויקטים הדורשים את שירותיו של מודד מוסמך, וניתנים על ידי צוות מודדים מוסמכים מבית חברת גאוטופ בתל אביב:

מדידת מגרשים וקרקעות לפני בנייה

מדידת מגרשים וקרקעות לפני בנייה נדרשת על ידי יזמים, קבלנים, רשויות מקומיות ומשקיעי נדל"ן. מדידות אלו מתבצעות בטרם תחילת הבנייה וכתנאי מקדים לה. מדידות מגרשים עשויות להידרש לצורך בדיקת היתכנות וכדאיות לפרויקט, לצורך תכנון הנדסי ואדריכלי ולהפקת תכניות בנייה, להפקת מפות מדידה ונתונים הנדרשים לצורך קבלת היתר בנייה, לצורך הסדרה וחלוקה של הקרקע כאשר מדובר שטח המצוי בבעלות משותפת. מדידות אלה עשויות להידרש גם למדידת שטחים פתוחים ציבוריים, לצרכים תכנוניים ולהקמת תשתיות, מבנים ומרחבים לתועלת הציבור.

מדידת קרקעות ומבנים

פרויקטים רבים מבוססים על מגרשים עליהם קיימת תשתית מבנית הכוללת מבנה אחד או יותר. מבנים אלו עשויים לשמש בסיס לשיפוץ ולהרחבה או מיועדים להריסה לצורך בנייה מחדש על גבי הקרקע.

חברת המדידות תבצע את כלל המדידות הנדרשות, למבנה ולקרקע, בהתאם ליעדי ומטרות הפרויקט, ונתוני המדידה ישמשו להבנת המאפיינים, התשתיות ונתוני הקרקע, ולקבלת החלטות תכנוניות וקבלת היתרים נדרשים.

מדידות למבנים, דירות ובתים

מדידות מבנים עסקיים ומבני מגורים, מדידות חוץ ומדידות פרטניות, מדידות שטח לדירות ובתים. מדידות של דירות ובתים ולעתים גם מבנה המשמש לצרכים עסקיים ומסחריים, מתבצעות לרוב לצורך קבלת מידע ונתונים על היקף השטח המחייב במס עירוני ולתחשיבי ארנונה.
מדידות לצרכי תחשיב ארנונה מתבצעות בהתאם לתקנות מקומיות של הרשות העירונית המשתנות בין רשות אחת לאחרת, ודורשות עבודה עם מודדים מוסמכים בתל אביב אשר מכירים את התקנות ואופן התחשיב, וידעו לכלול אותם לצד נתוני המדידה הפרטניים.
תקנות פרטניות עשויות להתייחס לאופן התחשיב של שטחים משותפים בבניין מגורים משותף, חיובי ארנונה או פטור מארנונה, העשויים לחול על מרפסות, גינות, מחסנים, חניות פרטיות ושטחים אחרים הצמודים לנכס ו/או מצויים תחתיו על פי טאבו.

מדידות של דירות, מבנים ועסקים עשויים להידרש על ידי בעל הנכס במטרה להתמודד עם חיובים שגויים ו/או לא מדויקים על פי נתוני הרשות המקומית, אולם עשויים גם להידרש על הרשות המקומית עצמה להסדרת סוגיות ארנונה פרטניות או רחבות ולביצוע סקרי נכסים תקופתיים.

צורך נוסף למדידת דירות ונכסי מגורים הוא ביצוע מדידות לפני קניה או מכירה של נכס, לאימות גודל ושטח הנכס המוצג, לווידוא בניה תקינה ללא חריגות בנייה, ולמידע על מיצוי אפשרויות הבנייה על גבי הקרקע לצורך שיפוץ, הרחבה ושינויים עתידיים.

מדידות חקלאיות

מדידת שטחים חקלאיים פעילים או שטחים המצויים תחת ייעוד לחקלאות אולם מיועדים להפשרה ולבינוי עתידי. ביצוע מדידות רוחב ומיפוי קרקע והפקת מפות טופוגרפיות פרטניות המשמשות לצרכים בירוקרטיים ולהגשת בקשות הפשרת קרקעות, קידום הליכי הפשרה קיימים, וכן לצורך יישום קידום פרויקטים חקלאיים ומיצוי תפוקה מן הקרקע בזכות הבנת מאפייניה.

מדידות לצורך רישום וחלוקת שטח

מדידות פרצלציה ומדידות מבנים משותפים וקרקעות לצורך רישום, איחוד, חלוקה מחדש בין בעלי הקרקע, לצרכי הסדרת בעלות ושליטה בשטחים משותפים, פרויקטים מסוג התחדשות עירונית, קביעת זכויות בשטחים המצויים במושבים ובקיבוצים לצורך הליכי הפרטה, הסדרת רישום זכויות פרטיות בנכס משותף אל מול רשויות מנהל מקרקעי ישראל והטאבו.

מחירון לדוגמה לשירות מדידה

מחיר שירותי המדידה משתנה על מאפייני הפרויקט ובסוג המדידה ותלוי באילו סוגי טכנולוגיות נעשה שימוש. כמו כן ישנה השפעה על מספר המדידות הדרושות לפרויקט, המפות והמוצרים הספציפיים הדרושים. ההוצאה של מדידה דירה ממוצעת עשויה להיות בדרך כלל בטווח של 1500-3000 ש"ח, ואילו מיזמים הנדסיים מורכבים עשויים לעלות 5,000 ש"ח- 7,000 ש"ח  ואף יותר. לפניכם המחשה לטווחי מחירים:

סוג מדידה מחיר ממוצע (לפני מע"מ)
מדידות ארנונה לדירה בת 2-3 חדרים 1,500-3,500 ₪
מדידות ארנונה לדירה בת 4-5 חדרים 3,000-4,500 ₪
מדידות בית לפני שיפוץ לדירה בת 4-5 חדרים 1,800-2,400 ₪
מדידות בית לפני שיפוץ לבתים פרטיים   כ 7,000 ₪
מדידות שטחים וקרקעיות 4,500-3,000 ₪
מדידות דירה לצורך קניה או מכירה 2,000-3,000 ₪
מדידות להיתר בניה 1,500-7,000 ₪

שירות מודדדים מוסמכים בתל אביב עם הצוות של גאוטופ הנדסה

חברת גאוטופ מבצעת את כל סוגי המדידות האמורות ומדידות רבות נוספות, תוך היכרות מעמיקה עם צרכי המדידה ודרישות הרשויות הרלוונטיות בגל סוג מדידה ובכל פרויקט, ביצוע המדידות והפקת התוצרים בהתאמה מלאה לצרכים ולדרישות הללו.

צרו איתנו קשר

פרויקטים אחרונים

דילוג לתוכן