מודד בתים מוסמך

מדידת בתים היא תהליך של קביעת שטח רצפת הבית. תהליך זה נעשה על ידי מודד בתים מוסמך, תוך שימוש במכשור מיוחד ובשיטות מדידה מקצועיות.

מדידת בתים ונכסים בנויים מהווה כלי חשוב לניהול עסקאות בענף הנדל"ן, לרישומי בעלות ולהערכת שווי. קבלת נתונים מדויקים על שטח הנכס ומאפייני הקרקע מתבצעת באמצעות מדידות מקצועיות של הנכס על ידי מודד מוסמך, המביא ידע, כלים וטכנולוגיות, הכשרה ייחודית ומעמיקה ובעל רישיון בתוקף הניתן לו על ידי המרכז למיפוי ישראל להסמכת מודדים מורשים.

 

צרו איתנו קשר

שירותי מדידת בתים

מדידת נכס לפני רכישה– נתוני הנכס המופיעים ברישומי הטאבו או כפי שהם מוצגים על ידי המוכר/מתווך הנדל"ן, עשויים שלא לשקף את מצב הנכס בפועל. מדידות בתים לפני רכישה מספקות לקונה הפוטנציאלי מידע אמין ומדויק אודות שטח הנכס, חלקו בשטחים המשותפים, חבות הארנונה החלה בגין הנכס, אפשרויות להרחבה או שיפוץ, ומידע רלוונטי נוסף.

מדידת נכס המיועד למכירהמדידת דירות ובתים ושיקוף הנתונים מהווים אינטרס של המוכר לא פחות מזה של הקונה, כאשר באמצעות המדידה המקצועית ונתוני מודד בתים מורשה, ניתן יהיה לוודא את נתוני הנכס ולהציגם באופן מדויק ואמין ולא על בסיס הערכה זו או אחרת. מודד מורשה יבצע מדידה ותחשיבים אשר יספקו מידע מלא בשקיפות מלאה לבעליו, יסייע בהערכת השווי הכולל של הנכס ובהתנהלות אל מול רוכשים באמינות ובהוגנות.

מדידות פנים לבית פרטי על ידי מודד מוסמך מטעם גאוטופ

מדידות לפני שיפוץ – תכנון של שיפוץ הבית מצריך את שירותיו של מודד בתים מוסמך, אשר יספק מידע מפורט הן על שטחי הנכס, מיצוי אחוזי הבנייה ביחס להיתרי הבנייה ולקרקע, ויהווה את הבסיס לתכנון של שיפוץ, הרחבות ושינויים מבניים מתוכננים. נתוני המדידות בחתימתו של מודד מוסמך נדרשים גם לצורך הנפקת היתר בנייה.

ניהול סכסוכים- מודד מוסמך הוא גם בעל המקצוע הנדרש לעתים קרובות במטרה לסייע ולהכריע בסכסוכים הנוגעים לאופן חלוקת הקרקע, קביעת גבולות וזכויות במקרה של סכסוכי שכנים, אפשרויות חלוקת הקרקע והנכס לניהול סכסוכי ירושה ועוד. חשוב לציין כי נתוני המדידה והתוצרים המופקים על ידי מודד מוסמך מהווים אסמכתא קבילה אל מול רשויות החוק ובבית המשפט במקרה הצורך.

הסדרת תחשיבי ארנונה– מדידת בתים נדרשת לא אחת ככלי להסדרת מחלוקות בין בעל הנכס לרשות המקומית, בכל הנוגע לשטח הנכס המחויב במס הארנונה. ברשויות מקומיות רבות מתבססים על רישומים ישנים, מסמכי בינוי והיתר ארכאיים שאינם מתועדים באופן מדויק במערכות המחשוב, ו/או על בסיס הערכות כאלה ואחרות. מודד בתים מוסמך יספק מדידה מקיפה ותחשיבים המביאים בחשבון את תקנות הרשות המקומית, ובמקרה של חיוב עודף אלו ישמשו לצרכי התנהלות מול הרשות והפקת זיכוי כספי.

היתרונות שבהזמנת מודד בתים מוסמך

ביצוע מדידות לבית על ידי מודד מוסמך יביאו למדידת שטחי הנכס והקרקע ואופן חלוקת הזכויות ולהפקת תוצרי מדידה ברמת דיוק גבוהה במיוחד. המדידות יתבצעו באמצעות טכנולוגיות מדידה מתקדמות, יוזנו לתוכנה המנגישה את המידע באופן חזותי, לצד פירוט מלא של נתוני המדידה, ויימסרו ללקוח המזמין באמצעים דיגיטליים ובאמצעות תיק מידע מודפס.

מפות המדידה ניתנות להזנה ישירה לתוכנות אדריכליות, לצורך תענון אדריכלי, בינוי ושיפוץ, וכן לצורך הפקת היתרי בנייה. מדידות הנכס יתבצעו בכפוף לתקנות הרשות המקומית, תוך בקיאות ועדכנות של צוות המודדים המוסמכים בתקנות ותחשיבי הרשויות בפריסה ארצית.

כמה עולה מודד לבתים פרטיים?

שירותי מדידות דירות ובתים פרטיים ניתנים במחיר נגיש, ונקבעים על פי מאפייני וצרכי המדידה, ותבחינים דוגמת: מיקום הנכס ונגישות אליו, סוג הנכס, כמות מפלסים ומורכבויות מדידה הדורשות שימוש בטכנולוגיות ייעודיות דוגמת מדידות רחפן ומדידות אוויריות.

טווח העלות הנהוג בישראל למדידת שטח נכס פרטי:

מדידת דירה: 1500-2200 ₪.
מדידת בית פרטי: 3500-5100 ₪.

תוך כמה זמן מקבלים את נתוני המדידה והתוצרים?

לאחר סיום ביצוע המדידות בפועל על המודד להזין את הנתונים בתוענות ייעודיות, לבצע ניתוחים ותחשיבים ולהפיק תוצרי מדידה מקצועיים, חזותיים ואחרים, תחת חתימתו ואחריותו. הליך זה עשוי להימשך כיומיים ועד שבוע ימים. טווח הזמן המדויק ואופן מסירת הנתונים ייקבע במעמד ההתקשרות אל מול הלקוח.

חברת גאוטופ מספקת מגוון שירותי מדידה מתקדמים על ידי מודדים מוסמכים ומקצועיים בפריסה ארצית.

צרו איתנו קשר

פרויקטים אחרונים

דילוג לתוכן