מודד ארנונה

מס הארנונה הוא מס עירוני החל על כל בעל נכס או שוכר נכס בשטחי הרשות המקומית, בגין שירותים הניתנים על ידי הרשות, החל מתאורת רחוב ושירותי ניקיון וכלה בשירותי חינוך, תרבות ושירותים נוספים. מס הארנונה נגבה ללא קשר להיקף השימוש בשירותים הללו או על פי כמות המתגוררים בנכס, אלא באופן יחסי על פי גודל הנכס, כאשר התחשיב הוא על פי מטר מרובע. ככל שהנכס גדול יותר, כך עלות הארנונה תהיה גבוהה יותר. שטח הנכס נקבע על ידי הרשות המקומית ועל פי הנתונים המצויים בידה, אולם לעתים קרובות יימצא פער בין השטח המופיע בחשבון הארנונה, לשטח הנכס בפועל, מה שמטבע הדברים מייצר פערים בתחשיב, שלרוב אינם לטובת בעל הנכס. במקרה כזה מומלץ להיעזר בשירותיו של מודד ארנונה מוסמך, למדידת הדירה בכלים מקצועיים, ולקבלת אסמכתא תקפה להתנהלות אל מול הרשות המקומית.

צרו איתנו קשר

מיסי ארנונה - סמכות גביה, תחשיב והקלות במס הארנונה

מס הארנונה נגבה מכורח פקודת העיריות ובפיקוח משרד הפנים. הגביה מתבצעת על ידי הרשות המקומית, וההכנסות מארנונה מרכיבות חלק ניכר מתקציב הרשות.

חישוב הארנונה

חישוב הארנונה עשוי להשתנות בין רשות אחת לאחרת בפרמטרים מסוימים, אולם נשען בבסיסו על הפרמטרים הבאים:

 • סוג הנכס- דירה, בית פרטי, חנות, מפעל
 • אופן השימוש בנכס- נכס פרטי לצרכי מגורים, נכס עסקי, נכס בתחום התעשייה, נכס לצורך שירות לציבור.
מודד

ניתן לטעות ולחשוב כי סוג הנכס והשימוש בו אחד הם, אולם במבחן המציאות ייתכנו מקרים בהם נכס שיועד למגורים משמש לצורך פעילות עסק (צהרון או משפחתון בבית פרטי, דירה שהפכה למשרד), ועל כן האבחנה בין השניים.

 • מיקום הנכס- הרשות המקומית תחלק את שטחה למספר אזורים, בהתאם למיצוב סוציואקונומי וקרבה למרכז, כאשר כל אזור יזכה לסיווג, ועלות הארנונה למ"ר בכל אזור תהיה שונה בהתאם לסיווג הנכס.
 • גודל הנכס- שטח הנכס במטרים מרובעים כפי שנקבע על ידי הרשות, ובהתאם לרישומיה.

חוק מדידות ארנונה

חוק מדידות ארנונה הוא הרכיב בחוק המאפשר לרשות המקומית את גביית הארנונה על פי פרמטרים קבועים, כאשר היטל הארנונה מיועד להוות את הרכיב המרכזי בהכנסותיה. רישום וקביעה של גודל הנכס עשוי להישען על מדידה בפועל, תכניות הנדסיות ואישורים שניתנו למבנה עם הקמתו והופקדו במשרדי הרשות, או מדידה מדגמית.

סקר נכסים

מדידה מדגמית מתבצעת באמצעות סקר נכסים- סקר המתבצע על ידי הרשות המקומית מדי 6 שנים, בהנחיית משרד הפנים. במסגרת סקר הנכסים הרשות המקומית תזמין את שירותיו של מודד דירות מוסמך, לרוב באמצעות חברת מדידות, ותבצע מדידת נכסים לצורך ארנונה בצורה מדגמית, ותוך ביצוע מדידות חיצוניות לנכסים באמצעות מודד ארנונה מוסמך, ועל פי הנחיות הרשות לתחשיב הארנונה בהתאם לתקנות.

מהם המקרים בהם מומלץ להזמין מודד ארנונה מוסמך באופן פרטי

רשויות מקומיות רבות נוהגות להישען על מידע שאינו בהכרח מדויק, תוך שימוש בסמכותם לקביעה חד צדדית, שלעתים פוגעת בכיסו של בעל הנכס או השוכר, שנאלץ לשלם על מטרים רבועים רבים מהם אינו נהנה. במספר סיטואציות, מומלץ לבצע בדיקה עצמאית באמצעות מודד ארנונה מוסמך, ולאמת את שטח הנכס בפועל ולא על פי תחושת בטן או מדידה עצמאית שאינה משקפת:

 • נכס חדש– רכישה של נכס חדש מקבלן מלווה במסמכי הרכישה, בהם מופיע גודל הדירה והמפרט שלה בהתאם להתחייבות הקבלן. הזמנת מודד מוסמך כחלק מבדיקות הבדק לנכס, תספק מענה הן לצורך מדידת דירה לצורך ארנונה ובחינה מידית של התחשיב כפי שנקבע על ידי הרשות, כמו גם אימות התמורה אל מול הקבלן/יזם ממנו נרכש הנכס.
 • מעבר דירה– הזמנת מודד ארנונה עשויה להיות בעלת ערך גם בעת מעבר דירה אל דירה מיד שניה, בשכירות או ברכישת הדירה, לבדיקת גודל הדירה בפועל ואימות המידע המופיע בחוזה, ולווידוא תחשיב ארנונה תקין אל מול הרשות.
 • חיובי ארנונה שאינם תואמים לגודל הנכס הקיים– בין אם לאחר סקר נכסים ובין אם בשל תשומת לב מאוחרת, אף פעם לא מאוחר להלין על חיוב שגוי. במידה ותחשיב הארנונה והיקף הנכס כפי שמצוין בחשבון הארנונה, גבוה מהיקף הנכס בפועל בצורה ניכרת, ו/או אינו תואם את הרשום בטאבו/בחוזה המקורי, מומלץ להיעזר בשירותיו של מודד ארנונה מוסמך לבחינת הסוגייה.

כיצד נהוג לבצע מדידת נכסים לצרכי ארנונה

מודד ארנונה מוסמך יבצע את המדידה, בשילוב בין טכנולוגיות מדידה מתקדמות, דוגמת: מדידה חיצונית באמצעות צילומי רחפן, מדידה פנימית באמצעות מד לייזר ושיטות מדידה נוספות. נתונים אלו יוזנו לתוכנה מתקדמת שתבצע את התחשיב בהתאם לתקנות ולשיטת המדידה הקבועה ברשות המקומית. עם סיום המדידה והתחשיב יקבל הלקוח את מפת המדידה לרבות כלל הממצאים והנתונים, כאסמכתא כתובה וקבילה מול כל גוף ורשות

תקנות המדידה המקובלות לצרכי תחשיב ארנונה

מדידות ארנונה מתבצעות בהתאם לתקנות החיוב של הרשות, באחת מן השיטות הבאות:

 1. מדידת שטח הנכס בשיטת ברוטו–ברוטו – מדידה מלאה של כלל השטח המקורה, שטח פרטי ושטחים משותפים גם יחד. המדידה תכלול קירות חיצוניים ופנימיים, מרפסות, חדר מדרגות, לובי, מעלית, מקלט/מרתף, מחסן משותף.
 2. מדידת שטח הנכס בשיטת ברוטו – מדידת שטחי הפנים של הדירה: חדרי מגורים, מסדרונות, מבואה, מרפסות מקורות, חדרי שירות, קירות פנימיים, לא כולל קירות חיצוניים ושטחים משותפים לבניין.
 3. מדידת שטח הנכס בשיטת נטו – כל שטח הדירה הפנימי, ללא מרפסות: כלל השטח במרחב הדירה הפנימי לרבות שטח שמתחת לקירות הפנימיים והחיצוניים. קירות משותפים בין שכנים יחושבו בחלוקה שווה בין הדירות האמורות.
 4. מדידת שטח הנכס בשיטת נטו–נטו – מדידה של שטחי הפנים של כלל הדירה, לרבות חדרי שירות ומרפסות סגורות. לא בתחשיב: קירות חיצוניים ופנימיים, מרפסות פתוחות, חדרי מדרגות, מרתפים משותפים, חדרי כניסה, מקלט , חניה פרטית.

האם ניתן להגיש ערעור אל מול הרשות בגין תחשיב ארנונה שגוי

בכל מקרה של אי התאמה בין חבות הארנונה לנתוני הנכס בפועל, מומלץ להגיש ערעור ובקשה לתיקון אל מול הרשות המקומית. ללא מסמך רשמי ונתוני מדידה החתומים בידי מודד ארנונה מוסמך, אין ערך בהגשת ערר, שכן הרשות מסתמכת על הנתונים שברשותה ואינה מחויבת לבצע מדידה לכל תושב בהתאם לטענותיו. הגשת מסמך הכולל נתוני מדידה המוכיחים פערים בין החיוב לגודל הנכס, ניתן לבצע במשרדי הרשות במחלקת ארנונה או באמצעים דיגיטליים המשתנים בין רשות אחת לאחרת.
אסמכתא חתומה על ידי מודד דירות מוסמך מהווה מסמך בעל תוקף רשמי ומשפטי המחייב את הרשות, מה שמביא לקבלת הערעור במרביתם המוחלט של הערעורים.

מי מוסמך לבצע מדידת ארנונה

מדידות נכסים לצרכי ארנונה ניתנות לביצוע ומוכרות על ידי הרשויות, כאשר הן מבוצעות באמצעות כל מודד מוסמך/חברת מדידות בעלי רישיון מטעם המרכז למיפוי ישראל.

חברת גאוטופ הנדסה היא חברת מדידות מקצועית, המספקת שירותי מדידת דירות ובתים, שירותי מדידת מגרשים ושטחים, מדידות אוויריות ומדידות ימיות- בשילוב בין צוות מודדים מוסמכים, רשומים כחוק ובעלי ניסיון רב שנים, לטכנולוגיות מובילות בתחום המדידה בישראל ובעולם, שימוש ברחפנים, מערכות צילום וחיישנים אלקטרו אופטיים, תוכנות המשלבות הדמיית תלת ממד ומציאות רבודה, ויצירה של מפות טופוגרפיות מתקדמות. להצעת מחיר עבור מדידת הנכס לצורך ארנונה צרו עמנו קשר

צרו איתנו קשר
פרויקטים אחרונים
שירותים נוספים
דילוג לתוכן