מודד קרקע

הצורך בשירותיו של מודד קרקע הוא לרוב צורך מקצועי של קבלנים ויזמים בתחומים שונים בענף הבנייה, כמו גם של עיריות, רשויות מקומיות ורשויות ממשלתיות, יחד עם זאת גם אדם פרטי עשוי להזדקק לשירותי חברת מדידות, הן במקרים של כוונה לרכישת קרקע לצורך בניה פרטית והן במקרים של שינויים, הרחבות ושיפוצים בנכס קיים.

מי רשאי לבצע מדידת קרקע?

מדידת קרקע מחייבת ביצוע של מודד קרקע מוסמך. הסמכה זו במדינת ישראל כרוכה בלימודים אקדמיים של מקצוע הגאודזיה- מדע ייעודי הנשען על מתמטיקה שימושית מתקדמת לצורך מיפוי ומדידה מדויקת של כדור הארץ. תחום זה שלב לימודי הנדסה, פיזיקה ותחומים רבים נוספים שמביאים להבנה מוחלטת של תנועת הכדור ומאפייניו.

מודד מגרש מוסמך בישראל יהיה בעל תואר מהנדס גאודזיה מטעם המכון הטכנולוגי המוביל- הטכניון, או מטעם מקבילה אקדמית מוכרת בחו"ל, ולאחר שעמד במבחני הסמכה מטעם המרכז למיפוי ישראל- ומופיע ברשימת המודדים המוסמכים והמאושרים על ידם.

מודד מורשה

מודד קרקע מוסמך- תפקיד וחשיבות

ההקפדה על ההשכלה הייעודית ועמידה בפרמטרים מחמירים של ידע ומקצועיות משקפת צרכים חשובים ורמת דיוק אבסולוטית בעבודתו של מודד מוסמך ובביצוע מדידות הנדסיות. שירותי מדידה נדרשים בעת תכנון בנייה של פרויקט חדש, לליווי הפרויקט ולפיקוח כי עבודות הבניה מתבצעות בהתאם לנקבע במדידות המקוריות, בעת שינויים מבניים, הרחבות ושיפוצים, לצרכי קביעת מידות שטח ומבנה לצורך תחשיבי מיסוי וארנונה ועוד. מדידות הנדסיות מתבצעות גם בשטחים פתוחים, לצרכי מיפוי, קביעה ויצירה של מפה טופוגרפית, תכנון ותיחום שטחים חקלאיים וחוות אנרגיה סולארית ועוד.

מודד שטח לפני בניה מבצע מדידות של מגרש הקרקע במספר היבטים, תוך בחינת הרישומים הקיימים של השטח אל מול הרשות המקומית, ביצוע מדדות עומק וקביעת מיקום יסודות באמצעות הגשת מפות טופוגרפיות, שיהוו את הבסיס לעבודות האדריכלות ותכנון הבניה.
עם אישור התכניות יבצע מודד קרקע הצבת סימונים בשטח לקביעת גבולות המגרש, מעטפת, מיקום של יסודות המבנה ואלמנטים נוספים.
במהלך הבניה יבצע המודד מספר פעמים מדידו חוזות לצורך פיקוח, כאשר מסמכי ותיעוד המדידה יהוו חלק מתיק המבנה המתועד אצל רשם המקרקעין, וייבחנו בעת סיום העבודה וההכנות לקבלת טופס 4.

מתי נזמין מודד קרקע למדידת מגרשים וקרקעות?

בשונה ממדידות הנדסיות המתבצעות לצורך מיפוי שטח או תחשיבי ארנונה ולרוב מסתכמות במדידה חד פעמית, עבודתו של מודד מוסמך בפרויקט בניה כוללת מספר שלבי עבודה:

  • מדידות ראשוניות ויצירת מפה טופוגרפית– מפה המתארת את מתווה השטח, עומק הקרקע, הבדלי גובה, גבולות ותיחום, קיום עצמים זרים ו/או מעברי תשתיות וצנרת בקרקע.
  • סימון השטח בפועל בהתאם לתכניות הבנייה המאושרת ולהיתר שניתן על ידי הוועדה המקומית, המסתמכת על המפה הטופוגרפית והתכנית האדריכלית.
  • ביצוע מדידות לאחר יציקת היסודות הראשונית לווידוא תאימות ועמידה בתכניות ובמידות.
  • מדידה לצורך קבלת טופס 4 תתבצע עם סיום הבנייה ומיועדת לאשר כי המבנה הוקם בהתאם לתכניות, למדידות ולהיתרים שניתנו לו.
  • תוספות – במקרים בהם נדרשת הקמת חנייה או תוספות אחרות לאחר הקמת המבנה והאכלוס יבצע המודד מדידות מותאמות נוספות.

חתימה של מודד מוסמך ורשום כחוק תקפה כאסמכתא אל מול כל גורם, רשות או מוסד ממשלתי.

למה להזמין שירות מודד קרקע מגאוטופ הנדסה?

גאוטופ הנדסה- חברת הנדסה ומדידות, מציגה ניסיון רב שנים ומספקת מגוון שירותי מדידת קרקעות ומגרשים על ידי מודדים מוסמכים בלבד, תכנון ומדידות לכלל סוגי הלקוחות: רשויות מקומיות ועיריות, משרדי ממשלה, קבלנים, יזמים וחברות בנייה, כמו גם לשוק הפרטי. החברה מעמידה לרשום לקוחותיה את הטכנולוגיות המתקדמות בעולם לביצוע מדידות, והון אנושי מוביל- מודדים מוסמכים בעלי רישיון בתוקף ורישום כחוק, ניסיון בכל סוגי המדידות לרבות מדידות אוויריות, מדידות ימיות ועוד.

צרו איתנו קשר

פרויקטים אחרונים

שירותים נוספים

דילוג לתוכן