מדידת משרדים

מדידת משרדים, חנויות ומתחמים עסקיים דורשת מקצועיות ודיוק, ומתבצעת למגוון צרכים, בעסקאות רכש ומכירה, השכרה, שיפוץ וביצוע שינויים, חלוקת מחדש של משרדים באמצעות פיצול ו/או איחוד ולצרכי מיסוי וארנונה.

צרו איתנו קשר

קבלנים ואדריכלים, מעצבי פנים, יזמים, מתווכים ובעלי מקצוע נוספים הנוגעים בענף הנדל"ן מבססים את עבודתם השוטפת על נתונים מדויקים הנוגעים למידות, גבולות ופריסת החלל במבנה, הן לצרכי תכנון ויישום פרויקטים והן לצרכי תמחור והתנהלות אל מול לקוחות ורשויות.

מדידת משרדים מתבצעת תחת עקרונות מדידה וטכניקות יישום וניתוח נתונים שונות מאלה המשמשות למדידות קרקע ומגרשים למדידות של דירות ובתים, בשל הצרכים הייחודיים של בעלי הזכויות, המשתמשים בנכס ובעלי עניין אחרים. ביצוע מדידות משרדים באמצעות חברת מדידות ומודדים מוסמכים אשר מתמחים במדידות מבנים בדגש על משרדים, קניונים, חנויות, מבני הייטק ומסחר ומבנים תעשייתיים.

מלבד מידות מדויקות של המשרד הנדרש למדידה, קיימת חשיבות גם למדידה של שטחים משותפים במבנה וחלוקתם בהתאם לצו הארנונה המקומי, קביעת גבולות שימוש משותף, הצבת שילוט חיצוני, מוצרי תצוגה ופרסום, גבולות כניסה, אלמנטים של הצללה וחיפוי, שיוך חניות ומחסנים וגורמים רלוונטיים נוספים. 

מודד

מדידה מדויקת של כל הללו תבטיח תכנון אדריכלי והנדסי אופטימלי, ניצול חללים בעיצוב פנים והלבשת המשרד. עבור בעל הנכס ו/או השוכר, מדידות משרדים מדויקות יבטיחו מלבד תחשיב ארנונה הוגן וניצול מיטבי של השטח, גם הימנעות מעימותים עם הרשות המקומית, מסכסוכי שכנים עסקיים ותביעות ומקנסות מיותרים.

מי מורשה לבצע מדידות משרדים

בין אם נתוני המדידה ומפות השטח נדרשות בעת התכנון המבני ובין אם לצרכי תחשיב ארנונה או בחינת גודל המשרד בפועל אל מול הבטחות המתווך, הסמכות הקובעת בנושא מידות הנכס מצויה בידי מודד מוסמך.

מודד מוסמך הוא בעל השכלה רלוונטית: מהנדס גאודזיה, אשר השלים הכשרה והתמחות ועמד בהצלחה בבחינות המרכז למיפוי ישראל, אשר הסמיך אותו לעבודה כמודד מוסמך בישראל. מודד מוסמך רשאי לבצע מדידות קרקע, מדידות מגרשים, מדידות משרדים, מדידות דירות ונכסים פרטיים, מדידות פרצלציה, מדידות להיתרי בנייה וסוגים רבים נוספים של מדידות.

הזמנת מודד מוסמך למדידת המשרד יכולה להתבצע על ידי בעל הנכס או על ידי כל גורם אחר באישורו, מתבצעת בטכנולוגיות מדידה מתקדמות המספקות רמת דיוק גבוהה במיוחד, ומופקות באמצעות תוצרים חזותיים ופירוט נתונים המשמש אדריכלים, מהנדסים, קבלנים ויזמים, רשויות ומוסדות ואחרים.

תוצרי המדידה בחתימתו של מודד מוסמך מהווים אסמכתא קבילה אל מול רשויות החוק, עיריות ורשויות מקומיות ולצרכים משפטיים.

מתי נדרשים שירותי מדידת משרדים ולאילו צרכים

מדידת משרדים היא בין המדידות הנפוצות, ומתבצעת בשלבים שונים של התכנון והבנייה, בהחלפת בעלות והעברת זכויות ובנסיבות נוספות:


מדידות משרדים לאדריכלים– עבודה ותכנון אדריכלי מבוססים על מידות, גבולות, תשתיות ואלמנטים נוספים בעלי חשיבות מכרעת לתכנון וליישום אופטימלי של הפרויקט על פי צרכיו.
מדידות מדויקות ותוצרי מדידה מפורטים הם הבסיס לתכנון אדריכלי של חלל המשרד, יצירת תוכניות קומה מפורטות, פריסות ועיצובים המייעלים את השימוש בחלל ועומדים בדרישות הלקוח ונותנים מענה לצרכיו. נתוני המדידה יסייעו בזיהוי מוקדם של אתגרים ואילוצים קיימים, בניית תכנית הכוללת פתרונות ומענה לאתגרים, מה שיחסוך בפעולות ניסוי וטעיה ובעלויות גבוהות בשל צרכי תיקון והתאמות בהמשך.

מדידות משרדים לקבלנים– נתוני המדידה ישמשו את מפת הדרכים לקבלן, תוך הבנת התשתיות, האתגרים, עובי הקירות והחלוקה, סיכונים ונתונים נוספים. בהתבסס על מידע זה המופק בהליכי המדידה ובתוצרים, יוכל הקבלן להעריך את היקף העבודה, לוחות הזמנים וכוח האדם, כמות החומרים הנדרשים ואיכותם, ולשקף למזמין תיאום ציפיות ברור הכולל עלויות והתחייבויות לביצוע, ללא חשש מהפתעות.

מדידות משרדים לפני קנייה- יזמים המעוניינים לקנות, למכור או לשכור שטחי משרד יבססו את ההחלטות העסקיות, התמחור, השיווק וההסכמים, על גודל השטח המוצע, התאמתו לאופי הפעילות העסקית, האפשרות ליישם שינויי עיצוב ושינויים אחרים, בהתאם לנתוני המדידה. הצגת נתוני מדידה החתומים על ידי מודד מוסמך לשוכרים ולרוכשים פוטנציאליים מגבירה אמינות ומעודדת להשלמת העסקה ולחתימה.

מדידות משרדים לצרכי תחשיב ארנונה– מס הארנונה החל על כל נכס בנוי בעיר, גבוה במיוחד כאשר מדובר בנכס עסקי, ולעתים גם פער של מטרים בודדים בין הרשום במשרדי הרשות לבין גודל הנכס בפועל עשוי להביא לחיוב עודף של עשרות אלפי שקלים בשנה. במקרים רבים הרשות המקומית מבססת את החיוב על רישומים ישנים ולא מדויקים, או על מדידות חיצוניות מדגמיות, כדי לקבוע את השווי החייב במס של הנכס. קיום מדידות מדויקות על ידי מודד ארנונה מוסמך ומיומן, תביא למידות נכס מדויקות, ותחשיבים הוגנים של הזכויות והבעלות החלות על שטחים משותפים, בהתאם לתקנות הרשות האמורה

תהליך מדידת משרדים

הליך מדידת משרדים מתבצע בצורה פשוטה ויעילה במספר שלבים:

כלים וציוד מדידה

מדידות מבנים ומשרדים מתבצעות במגוון טכנולוגיות, המספקות רמת דיוק גבוהה ונגישות מלאה, בניהן מדידות בלייזר, מדידות בסריקה תת מילימטרית, מיפוי גאומטרי תלת ממדי ושיטות נוספות. במקרים בהם תידרש השלמת נתונים וסיוע ניתן לשלב מדידות אוויריות באמצעות רחפן.

חשיבות מדידת משרדים מדויקת ונתוני מדידה מלאים

ההשלכות של מדידה לא מדויקת עשויות להיות יקרות, ואף לגרום לאירועים בטיחותיים, להוביל לקנסות בגין חריגות בנייה, לחיובי ארנונה עודפים, לתביעות שוכרים בשל מימוש נכס קטן מן המצוין בחוזה ועוד.

הזמנת מודד מוסמך ובעל ניסיון תבטיח נתוני מדידה מדויקים, קידום פרויקטים ועסקאות על בסיס נתונים ולא הערכות, הימנעות מעלויות מופקעות הנובעות מטעויות ותכנון אדריכלי ועיצובי מדויק ואופטימלי הניתן ליישום. נתוני המדידה שיספק המודד המוסמך בחתימתו יהיו תקפים וישמשו אסמכתא אל מול כל גורם, בכל סכסוך כספי, עקרוני או משפטי.

חברת גאוטופ- החברה המובילה בישראל למדידות קרקע ומבנים, מבצעת את כל סוגי המדידות באמצעות ציוד מדידה חדשני ומתקדם, טכנולוגיות מובילות וצוות מודדים מורשים, מנוסים ומקצועיים, הפועל בפריסה ארצית רחבה.

צרו איתנו קשר

פרויקטים אחרונים

דילוג לתוכן