איך מודדים שטח דירה

מדידה לפי חוק המכר היא שיטה סטנדרטית למדידת שטח דירה, המוגדרת בחוק המכר (דירות).
 מטרתה של שיטה זו להבטיח אחידות וקביעות במדידת שטח דירות, וכך להגן על זכויותיהם של רוכשי דירות ומוכרים כאחד.

הצורך במדידת שטח הדירה עשוי לעלות במספר סיטואציות, בהליכי שיפוץ, קנייה ומכירה של דירה, התנהלות מול הרשות המקומית ותחשיבי ארנונה ובמקרים נוספים. ביצוע עבודות המדידה של הדירה דורש מקצועיות ייחודית, שימוש בטכנולוגיות מתקדמות והסמכה, וזאת במטרה להבטיח מדידות ותוצרי מדידה ברמת דיוק גבוהה במיוחד. היקף שטח הדירה הוא בעל משמעות מכרעת בהערכת שווי הנכס ובעסקאות נדל"ן, בעלויות הארנונה המשולמות לרשות, לצרכי רישום בעלות בטאבו, במקרה של שיפוץ, הרחבה ושינויים מבניים ובתכנון אדריכלי.

בשונה ממדידת מגרשים ושטחים פתוחים, מדידת שטח של דירה מתבצע בשטח בנוי, אשר חלקו משותף וחלקו בבעלות פרטית, כולל קירות וחלוקה פנימית, לעתים מרפסת, מחסן וחנייה- אלמנטים שאופן התחשיב שלהם בשטח הכולל מצריך היכרות ועדכנות מקצועית בהתאם לתקנות הרשות.

צרו איתנו קשר

איך מודדים שטח דירה- כל מה שצריך לדעת

אופן מדידת שטח הדירה ורישום המידות עשויים להשתנות בהתאם למטרות המדידה ולמידע הנדרש על ידי הרשויות והסמכויות הדורשות את נתוני המדידה והאסמכתאות האמורות.
מדידת דירה לצרכי רישום בטאבו עוסקת בשטח הכולל המצוי בבעלות פרטית, לרבות קירות פנימיים ואלמנטים מובנים אחרים, וכן את שנת הקמת המבנה, נתון המשפיע על אופן התחשיב ומתייחס לשיטת המדידה שהייתה נהוגה על פי חוק במועד האמור.

לעומת זאת מדידת דירה לצרכי אימות ו/או תחשיב ארנונה, מתייחסת לצד מידות הפנים של הדירה, גם לתקנות הרשות העירונית בכל הנודע לתחשיב ומדידת מחסנים, מרפסות פתוחות או מקורות, חנייה, החלק היחסי של הדירה בשטחים המשותפים דוגמת חדרי מדרגות, לובי, מעלית, גג וכדומה.

מודד

ביצוע המדידות והתחשיב בצורה מדויקת חשוב במיוחד, כאשר לעתים פער וחוסר דיוק של מטרים בודדים בלבד, עשוי להוביל לתחשיבי מס שגויים ולתשלומים מיותרים, כמו גם לכשלים בירוקרטיים, קשיים ברישום בטאבו ועיכוב עסקאות מכר ורכישה.

איך מודדים שטח דירה לפי חוק המכר

חוק המכר נולד במטרה להסדיר את חובות הקבלן/יזם כלפי רוכשי הדירות החדשות, בהתייחסות למגוון סוגיות בניהן: תנאי התשלום, איכות הבנייה, היקף אחריות הקבלן/יזם ותוקפה. בנוסף לאלה, מעגן חוק המכר את אופן מדידת הדירה, במטרה להבטיח שקיפות ומסירת דירות במידות עליהן התחייב מוכר בחוזה הרכש, ולמנוע פערים ואי הבנות כתוצאה מבחינת השטח בהתאם לשיטות מדידה שונות.

בשונה ממדידת דירה לצרכי ארנונה המושפעת מתקנות הרשות וכוללת בתחשיב אלמנטים מבניים חיצוניים לדירה, חוק המכר קובע מדידה בשיטת "פלדלת". משמעות השיטה היא שהמדידה תכלול את כל השטח המצוי מעבר לקו דלת הכניסה, לרבות קירות פנימיים, ולא תכלול כל אלמנט חיצוני לדירה או משותף.

מדידת דירה בהתאם לחוק המכר תשמש לצרכי רישום וכאסמכתא בעסקאות מקרקעין.

אופן מדידת הדירה יתבסס כאמור על מטרות המדידה ועל פי צורך חוק המכר ותקנות מקומיות, וייושם על ידי מודד מוסמך בעל רישיון, בשיטות מדידה מתקדמות בנכס עצמו, באמצעות כלי מדידה מכניים, טכנולוגיית לייזר לאומדן מרחקים בין קירות, ובסיוע טכנולוגיות נוספות בהתאם לצורך ולמגבלות הנגישות.

רישום הנכס בטאבו יכלול את שטח הדירה נטו, כאשר השטחים החיצוניים הנוספים דוגמת מחסן וחנייה יירשמו בבעלות מלאה של בעל הנכס תחת נספח שטחים מוצמדים לדירה.

למה חשוב לבצע מדידה מדויקת על ידי מודד מוסמך

מודד דירות מוסמך הוא הגורם המקצועי בר הסמכות לקביעת שטח דירה, ונתוני המדידה שיציג יוכלו וישמשו כאסמכתא אל מול כל גורם רשמי במדינת ישראל, לרבות מערכת המשפט במקרה הצורך.

נתוני המדידה יהוו את הבסיס למגוון צרכים, תחשיבים והחלטות, בניהן:

 • תחשיב עלויות ארנונה לרבות איתור חיובים שגויים וקבלת זיכוי רטרואקטיבי
 • הערכת שווי נכס לפני מכירה או לפני קנייה
 • אסמכתא לשקיפות המוכר בעת משא ומתן והצגת נתונים לקידום עסקאות נדל"ן.
 • תכנון אדריכלי, שיפוץ, שינויים פנים מבניים
 • קבלת היתר בנייה במקרה של הרחבה, תוספת מבנית, הוספת ממ"ד, סגירת מרפסת, הצבת פרגולה חיצונית ועוד.
 • רישום הנכס בטאבו בצורה תקינה ונכונה להגנה על זכויות הבעלים בשטח הדירה ובקרקע.

כיצד מתבצעת הזמנת מודד מוסמך לדירה

 1. חשוב במיוחד לבצע את מדידת הדירה על ידי מודד מוסמך, אשר מיומן ויודע איך מודדים שטח דירה בהתאם לצרכי המדידה ומאפייני הנכס, ועושה שימוש בכלי מדידה מבוססי טכנולוגיות מתקדמות, לביצוע מדידה מדויקת.
 2. בפניה למודד מוסמך יש למסור את פרטי הנכס: דירת מגורים בבניין משותף, בית פרטי, דו משפחתי, דופלקס, מפלסים, כמות חדרים, נגישות ומגבלות במידה וקיימות, צרכי המדידה והרישום.
 3. על בסיס אלה מודד מקצועי ידע לספק הערכת מחיר צפויה מראש, וכן להיערך למדידה בהתאם לטכנולוגיות המדידה הנדרשות.
 4. בהתאם לאישור המזמין יתואם מועד הגעה וביצוע המדידות בפועל.
 5. נתוני המדידה יעובדו באמצעות תוכנות מתקדמות לתוצרים הנדרשים.
 6. את תוצרי המדידה ימסור המודד בהתאם לתנאים שסוכמו, בטווח זמן בן מספר ימי עסקים, באופן דיגיטלי ו/או ידני, לרשות המזמין.
 7. תוקף נתוני המדידה עשוי להשתנות בהתאם לגוף/למוסד המבקש את האסמכתא, ועומד לרוב על שישה חודשים.

חברת גאוטופ- חברת הנדסה אזרחית ומדידות מקצועיות, מספקת שירותי מדידה מתקדמים לרשויות, קבלנים ויזמים וללקוחות פרטיים, במקצועיות שאין שניה לה, במחיר הוגן ובפריסה ארצית

צרו איתנו קשר

פרויקטים אחרונים

דילוג לתוכן