מפה מצבית

מפה מצבית היא מסמך חזותי אשר נוצר על סמך מדידות מקצועיות ומדויקות בשטח. המפה המצבית היא מיצג מפה טופוגרפית המשורטטת על ידי מודד מוסמך ומציגה את נתוני המדידה של השטח. המפה מפרטת את תוואי השטח, המידות והמאפיינים, ומשמשת כבסיס לתכנון הנדסי ואדריכלי ולקבלת היתרי בנייה

מפה מצבית חוק התכנון והבנייה

חוק התכנון והבנייה נועד להסדיר תקנות והנחיות הנוגעות לרישוי הבנייה בישראל, לרבות דרישת מסמכים, מידע רשמי ואסמכתאות שונות, לצורך קבלת היתר בנייה. הקשר בין מפה מצבית חוק התכנון והבנייה מצוי בסעיף 4 לחוק, סעיף המתאר את דרישות המחוקק וקובע את חובת ההגשה של מפה מצבית משורטטת וחתומה על ידי מודד מוסמך, כתנאי לקבלת היתר בנייה.

סעיף זה בחוק התכנון והבנייה מעמיק ומתייחס לחובת הפירוט והמידע שיש לכלול במפה מצבית, החל ממידות ותשתיות תת קרקעיות, מרחקים מגורמים מבניים ואחרים וכלה בקנה מידה ורזולוציה בה תוגש המפה המצבית.
חוק התכנון והבניה מתייחס בהרחבה לאופן וחובת הגשה של מפה מצבית, וזאת הן על מנת להבטיח קידום של בנייה איכותית המבוססת על נתוני הקרקע, וכן להגן על מגישי הבקשות להיתרי בנייה, יזמים, קבלנים ולקוחות פרטיים מפני דרישות לא אחידות ו/או לא סבירות של הרשויות והוועדות השונות.

מפה להיתר בניה-אשקלון
צרו איתנו קשר

יזמי בנייה וקבלנים אשר מעוניינים להשקיע בפרויקט בנייה, עשויים להתבסס על נתוני המדידה והמפה הטופוגרפית גם לצורך בחינת כדאיות בטרם רכישת הקרקע וקידום תהליך ההיתרים והבינוי, דוגמת מקרים בהם המפה הטופוגרפית תצביע על מגבלות ומאפיינים מורכבים ויקרים לטיפול.

מה תפקידה של מפה מצבית טופוגרפית ומתי נצטרך אותה?

תכנון אדריכלי ותכנון הנדסי לפני בנייה עוסקים בתכנון יסודות, מידות ומאפייני המבנה שצפוי לקום על תוואי השטח. התכנון מתבצע בראייה הוליסטית, ומתוך הבנה שהמבנה והקרקע אינם מנותקים מן הסביבה, ויש להביא בחשבון נתונים סביבתיים ביחס למבנים סמוכים, צמחייה ואקולוגיה, עצים, תשתיות תקשורת קוויות, צנרת ותשתיות מים ואלמנטים נוספים. יצירת מיצג חזותי שקוף וברור, בסטנדרט אחיד, ובפירוט מקצועי ומדויק על בסיס נתוני מדידת הקרקע והמאפיינים על ידי מודד מוסמך ומורשה, תבטיח שקיפות, אחידות, מנהל תקין ומתן אישורים או דחיית בקשות להיתרי בנייה- על בסיס שיקולים מקצועיים בלבד.

מפה מצבית משורטטת על ידי מודד קרקע מוסמך, לאחר ביצוע המדידות בשטח בסיוע טכנולוגיות מדידה מתקדמות, כחלק ממערך המסמכים הנדרשים לבקשת היתר בנייה המוגשת לוועדה המקומית ו/או לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. דרישה זו חלה הן על בעלי קרקע פרטית המעוניינים בבנייה, הריסה, הרחבה ותוספות מבניות למבנה קיים או על גבי שטח לא בנוי, והן על קבלנים ויזמים בתכנון פרויקטים בענף הבנייה, לכל מטרה.

מהם הנתונים שיש לכלול במפה מצבית?

מפה מצבית תפרט ותכלול נתונים רבים, בניהם:

 • שטח הנכס וסימון גבולות הנכס
 • דרכים המובילות אל הנכס ומתחברות אליו, מידות ומפלסים
 • קווי המבנה
 • קווי הרחוב/הסביבה
 • תכניות ושימושים- ייעוד הנכס
 • מבנים סמוכים עד למרחב 10 מטרים מגבולות הנכס הבנוי המתוכנן.
 • גבולות חלקה סמוכה
 • עצמים המצויים בגבולות השטח ובגבולות הדרכים הגובלות לו.
 • עצים וצמחייה
 • תשתיות תת קרקעיות מתחת לשטח האמור וחיבורן לתשתיות מחוץ לשטח הנכס לרבות תשתיות הרשות העירונית שהנכס מצוי בשטחה.
 • ברזי כיבוי אש
 • רזולוציה וקנה מידה על פיהם נערכה המפה: 1:250.
 • נוסף למידע האמור על המפה המצבית תופיע חתימת מודד מוסמך, מספר רישיון ותאריך.

מה ההבדל בין מפה מצבית למפה טופוגרפית?

ככלל, מפה מצבית היא מפה טופוגרפית, והמידע הנכלל בשתי המפות הוא דומה, ושתיהן מהוות אסמכתא לצרכי קבלת היתר בנייה לשטח. ההבדל הקיים בין השתיים הוא תיאור ממד הגובה, אשר במפה טופוגרפית מסומן באמצעות סימון נקודות וקווי גובה כמדד למאפייני פני השטח, בעוד שמפה מצבית מספקת את המידע באמצעות מיצג חזותי דו ממדי. שתי המפות קבילות לצורך בקשת היתר בנייה, אולם בהתאם למאפייני השטח והמבנה העתידי, תיתכן דרישה ספציפית להגשה באמצעות אחת מן השתיים.

מי יכול להפיק מפה מצבית?

מפה מצבית תופק על ידי מודד מוסמך, בעל רישיון בתוקף מטעם המרכז למיפוי ישראל, ותוגש בחתימתו. המפה תהווה אסמכתא לכל רשות מקומית ולכל מוסד ממשלתי, לרבות בבתי המשפט בישראל במקרה של מחלוקת הנוגעת למידות השטח.
תוקף מפה מצבית: 6 חודשים מיום הפקתה.

חברת גאוטופ היא חברת מדידות מקצועית המספקת מענה לצרכי מדידות מגוונים, באמצעות צוות מודדים מוסמכים בעלי רישיון, ועבודה בטכנולוגיות מתקדמות המספקות תוצרים חזותיים מעולים ומדויקים, תוך עמידה בדרישות חוק תכנון ובנייה ותקנות הרשויות והמוסדות בישראל, בפריסה ארצית רחבה.

צרו איתנו קשר

פרויקטים אחרונים

מידע נוסף
דילוג לתוכן