הכנת מפת מדידה טופוגרפית

מפת מדידה טופוגרפית היא תוצר חזותי ויזואלי שנוצר על בסיס נתוני מדידות של הקרקע, וכוללים את מידות הקרקע וגבולותיה, עומק הקרקע, קיום תשתיות ומערכות בקרקע, עצמים זרים, אלמנטים חיצוניים דוגמת: מבנים, כבישים ושבילים, מחלפים, עצים וצמחייה, חלוקת ותיחום ומאפיינים רבים נוספים. איסוף הנתונים מתבצע באמצעות מדידה ותוך שימוש בטכנולוגיות מיפוי קרקע מתקדמות, ויצירת המפה מתבצעת באמצעות תוכנות המותאמות גם לשימוש אדריכלי, תוך פריטת מכלול הנתונים למפה חזותית ברזולוציה גבוהה המציגה נתונים ומידע ברמת דיוק גבוהה במיוחד.  מפות מדידה טופוגרפיות לוכדות ומייצגות את השטח והקרקע, תכונות ומאפיינים, בדיוק רב, הנדרש לצרכי ניתוח, תכנון הנדסי ותכנון אדריכלי.

מתי נדרש להגיש מפה טופוגרפית?

מפה טופוגרפית היא כלי המיועד לניתוח ולשימוש אנשי מקצוע. מפה זו נדרשת לצורך תכנון של כל פרויקט בנייה, פרטי, מסחרי או ציבורי. מפה טופוגרפית נדרשת לצורך קבלת היתר בניה מן הוועדה המקומית ו/או הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. המפה תצורף למסמכי הבקשה ותהווה חלק מכריע בהכרעה ובקבלת ההיתר.

המפה הטופוגרפית מיועדת להעניק לאנשי המקצוע בתחום תכנון הבניה את פריסת הנתונים המדויקים, באופן נרחב ומעמיק, לצורך קבלת ההחלטה ותכנון אופטימלי של הפרויקט בהתאם למאפייני ולמגבלות הקרקע. עם קבלת היתר הבניה המפה הטופוגרפית תשולב בתיק התכנוני של העיר והסביבה. מפה טופוגרפית היא מפה מצבית לקבלת היתר בניה לפרויקט בנייה חדשה על גבי מגרש, בניית מבנה חדש על שטח בנוי משותף, ואף לצרכי שיפוץ הכולל הרחבה והוספת יחידות הנדרשות להיתר בנייה על פי חוק.

מפה להיתר בניה-אשקלון

יזמי בנייה וקבלנים אשר מעוניינים להשקיע בפרויקט בנייה, עשויים להתבסס על נתוני המדידה והמפה הטופוגרפית גם לצורך בחינת כדאיות בטרם רכישת הקרקע וקידום תהליך ההיתרים והבינוי, דוגמת מקרים בהם המפה הטופוגרפית תצביע על מגבלות ומאפיינים מורכבים ויקרים לטיפול.

מהו המידע אשר נכלל במפה טופוגרפית

מפה טופוגרפית לצורך קבלת היתר בניה אינה יצירה חופשית, ונדרשת לפרט מידע ולהיות מוגשת על פי פרמטרים קבועים ואחידים על פי חוק. בין דרישות הפירוט למפה טופוגרפית:

  • שטח וגבולות קרקע/נכס
  • גבולות וממשקים עם דרך/רחוב/קווי מתאר ציבורי
  • גבולות וממשקים עם מבנים סמוכים על גבי אותו שטח קרקע
  • גבולות וממשקים עם מבנים סמוכים על גבי קרקעות שאינן בגבולות השטח האמור, עד 10 מטרים משטח הקרקע/בנכס.
  • עצמים זרים בגבולות הקרקע/נכס: גדר, אבן שפה, מפלסים, עמודי חשמל ותאורה, עמודי תקשורת, עצים וצמחיה
  • קווי צנרת, אספקת מים וביוב, חיבורים, ברז אש, רוחב וקוטר צנרת, שיפועים וחיבורים לתשתיות ציבוריות עירוניות.
  • מערכת גז וחיבורים ותשתיות גז
  • רשת קואורדינאטות –נקודות ציון לשטח אשר אינו מוסדר ורשום.
  • חלוקה לחלקות ולגושים קיימת או תכנונית.


הפירוט הנרחב המוצג במפה הטופוגרפית מספק בידי אנשי מקצוע בענף הבנייה את הכלים לקבלת החלטות מושכלות בתכנון הבנייה, לחיסכון בעלויות, יעילות משופרת ותוצאות פרויקט טובות יותר. מפה טופוגרפית ברזולוציה גבוהה תסייע בזיהוי מכשולים או אתגרים פוטנציאליים באתר הבניה, ותאפשר תכנון יזום ואסטרטגיות לטיפול במכשולים הללו בטרם תחילת הבנייה בפועל.

מי הגורם האחראי על הכנת מפה טופוגרפית

מפה טופוגרפית היא מסמך רשמי בעל תוקף משפטי, ועריכתה מתבצעת על ידי מודד מוסמך בלבד. מודד מוסמך הוא מודד עצמאי או מודד הממונה באמצעות חברת מדידות, ומחזיק בהשכלה רשמית בתחום הנדסת גיאודזיה, וברישיון מטעם המרכז למיפוי ישראל. המודד ילווה את הפרויקט בהתאם לצורך ולייעוד, יבצע את המדידות המקיפות בהתאם למאפייני הקרקע, המבנה והשטח. המדידות ניתנות לביצוע במגוון שיטות מדידה, כאשר טכנולוגיות חדשניות ומתקדמות מאפשרות מדידה ותוצרים איכותיים, ברמת דיוק גבוהה במיוחד, ביעילות ובמהירות.

בין טכנולוגיות המדידה הנהוגות: מדידות בלייזר, מדידות באמצעות רחפן, צילומי אורתופוטו, מכשירי מדידה אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים, מערכות GPS וטכנולוגיות נוספות. בהתאם למתווה הקרקע ומאפייני הפרויקט, יקבל המודד המוסמך את ההחלטה על סוג המדידה והטכנולוגיה הרצויה, לתוצר אופטימלי.
הגשת מפה טופוגרפית לצורך קבלת היתר בניה, או לכל מוסד רשמי לצרכים נוספים, מחייבת את חתימת המודד המוסמך שביצע את המדידות וערך את המפה, מספר רישיון, וציון תאריך המדידה.

כמה עולה הכנת מפה טופוגרפית

כאמור, מפה טופוגרפית היא תוצר של מדידות קרקע/שטח/מבנה, ועלותה היא נגזרת של פעולות המדידה, ניתוח הנתונים ויצירת המפה כתוצר סופי ומוגמר. עלות מפה טופוגרפית עשויה להשתנות בהתאם לצרכי ולמאפייני הפרויקט, למגבלות נגישות, היקף השטח, טכנולוגיות נדרשות ועוד. טווח העלויות הנהוג למדידה והנפקת מפה טופוגרפית לצורך היתר בניה, בשטח שגודלו עד 2 דונם, יעמוד בממוצע על: 3,000-4500 ₪.

חברת גאוטופ היא חברת הנדסה אזרחית מוכרת ומובילה בצפון, המלווה קבלנים, יזמים, רשויות מקומיות ובעלי קרקעות פרטיות, ומספקת שירותי מדידה מתקדמים באמצעות צוות מודדים מוסמכים ובעלי ניסיון, תוך שימוש בטכנולוגיות מובילות וחדשניות, מקצועיות שאין שניה לה ומתן שירות הוגן.

צרו איתנו קשר

פרויקטים אחרונים

שירותים נוספים

דילוג לתוכן