חלוקה אנליטית

תכניות עירוניות, בראשן תב"ע- תוכנית בניין עיר, עוסקות בחזון ופיתוח העיר לטווח הרחוק, במטרה להבטיח תכנון מבוסס על אחידות ומטרות, מתן היתרי בניה המביאים בחשבון את החזות העירונית כולה ואינן מתמקדות במבנה ובשטח בודד, מהווה את כלי עבודתה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה. התב"ע קובעת תקנות פיתוח ובינוי, דוגמת סוגי מבנים אשר ניתן לבנות באזורים שונים בעיר, גובה וצפיפות בניה. תקנות אלה עשויות לכלול התייחסות גם לפיתוח אזורי חניה כתנאי להיתר בניה, סוגי שירותים לתושב ותשתיות עירוניות. אחד מן הגורמים עליהם מושתתת התב"ע, הוא נתוני מדידות אנליטיות של הקרקע, ניתוח מאפייני הקרקע לצד חלוקה אנליטית של קרקעות.

מהי חלוקה אנליטית של קרקע

חלוקה אנליטית היא חלוקה של שטח או מגרש, אשר מתבססת על תוצרי מדידה אנליטית הנקבעים על ידי חברת מדידות ובאמצעות מודד מוסמך שביצע מדידות ומיפוי של הקרקע האמורה. מפות המדידה ואופן החלוקה יבוצעו בהמשך לתב"ע ולייעוד הקרקע המוגדר בה, ותכנית זו תתועד ברשויות לצרכי היתר תחת תצ"ר.

תב"ע מושתתת על היקף, גבולות העיר, גודל ותצורת הקרקע, אשר מהווים גורם משפיע על סוג המבנים שניתן להתיר בשטח הרשות, כמו גם על מספר היחידות שניתן לכלול בפיתוח, מה שהופך את מדידת הקרקע לחלק בלתי נפרד מן הפיתוח העירוני.

גורם חשוב נוסף שיש לקחת בחשבון בעת פיתוח תוכנית בניין עיר הוא חוקי הייעוד המקומיים. חוקים אלו מכתיבים אילו סוגי מבנים ניתן לבנות באזורים ספציפיים, ומה הגובה והצפיפות המרביים של אותם מבנים יכולים להיות. במקרים מסוימים, חוקי הייעוד עשויים גם להכתיב כמה חניה חייבת להיכלל בפיתוח, או אילו סוגי שירותים יש לספק לתושבים.

חלוקה אנליטית

תפקידה של חברת מדידות אנליטיות

חברת מדידות היא הגוף הביצועי המוסמך הממונה על ידי הרשות המקומית לביצוע חלקה אנליטית מבוססת מדידה של קרקעות. חברת מדידות אנליטיות אשר מבצעת מדידה וחלוקה אנליטית של קרקע, מתבצע באמצעות מספר שלבים ותחומי אחריות לביצוע:

 • תיאום ציפיות והגדרת מטרות המדידה
 • סימון שטח, נקודות וקביעת נקודות בקרה למדידה.
 • יצירה של מפות רקע הכוללות גושים וחלקות על פי נוהל קיים.
 • יצירת תת"ג בהתאם לצורך.
 • הכנת קומפילציית תב"ע במידת הצורך.
 • מיפוי בעלויות ותיעוד במפה: הכנת מפת שטח, הכוללת את רישום הבעלים השונים של הקרקע, טבלת שטחים מפורטת עם השיוך של כל חלקה או חלק מחלקה לבעליה. בצירוף חוות דעת בנושא ישימות הרישום.
 • אימות "הקו הכחול".
 • יצירת נספח בינוי: תיאום מסמכי התוכנית.
 • יצירת תוכנית לחלוקה אנליטית במתכונת תצ"ר.
 • יצירה והוספה של טבלת הקצאה או טבלת איזון: במידה והחלוקה מתבצעת ללא הסכמת בעלי הקרקע, שמאי המקרקעין יכין טבלת הקצאה. הטבלה כוללת מצב קיים של גושים וחלקות (ייעודיהם שטחיהם) מצב מוצע של מגרשים (ייעודיהם ושטחיהם) וטבלת איזון. בתוכנית בה החלוקה מחדש הינה בהסכמת הבעלים יכין המודד טבלת הקצאה.
 • בדיקת התב"ע ונספחי התב"ע כולל אישור.
 • הכנת תוכנית "הצעת חלוקה" במתכונת תוכנית לצורכי רישום.

חברת גאוטופ היא חברת מדידות מקצועית בצפון, המספקת שירותי מדידה מתקדמים, סוגי מדידות שונים ובהתאמה לכל צורך, באמצעות מודדים מוסמכים ובעלי רישיון המרכז למיפוי ישראל, בוגרי מכון הטכניון, ובשילוב מיטב הטכנולוגיות החדשניות בענף.

צרו איתנו קשר

פרויקטים אחרונים

שירותים נוספים

דילוג לתוכן