מדידת שטח חקלאי

מדידות חקלאיות הן מדידות של קרקע ללא אלמנטים מבניים, המיועדות לספק מידע ומיפוי של מאפייני הקרקע. מדידות אלו מתבצעות על ידי צוותי מודדים מוסמכים ומנוסים, ולבקשה והזמנה של מגוון גורמים, פרטיים, מוסדיים וציבוריים. מדידות חקלאיות מסייעות לניהול ותכנון פעילות חקלאית, באמצעות קבלת מידע וניתוח של מאפיינים וגבולות של שטחים, לניצול יעיל של משאבים, מעקב אחר צמיחת היבול ויישום אסטרטגיות ניהול קרקע. מדידות חקלאיות גם משמשות לצרכי חלוקת שטח באמצעות פרצלציה, לטובת בחינת מאפייני קרקעות חקלאיות בתהליך הפשרה ולמטרות נוספות.

תהליך מדידת קרקע חקלאית למטרות מיפוי כרוך בדרך כלל בשימוש בטכנולוגיית מערכת מיקום גלובלית (GPS). מקלטי GPS משמשים לקביעת הקואורדינטות המדויקות של נקודות ספציפיות על הקרקע. קואורדינטות אלה משמשות לאחר מכן ליצירת ייצוג מדויק של גבולות הקרקע ותכונותיה, כגון מערכות השקיה וגבולות שדה. תהליך זה עשוי לספק גם מידע המותאם לצרכי ניתוח שימושים אפשריים אחרים בקרקע, להבנת אפשרויות הבינוי ואחוזי הבניה שניתן להעמיס על גבי הקרקע במידה וזו תופשר, וכן להערכת סיכויי ההפשרה וקבלת היתרי בנייה.

מי מורשה לבצע מדידות קרקע חקלאית

מדידת קרקע חקלאית דורשת ידע ומומחיות, ומיומנות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ובניתוח מידע באמצעות מערכות נתונים מתקדמות. ידע וכישורים אלו מצויים בידי מודדים מוסמכים, בעלי השכלה מתאימה ממוסד הטכניון בחיפה, או ממוסדות אקדמיים מוכרים בחו"ל, ומוכרים על ידי המרכז למיפוי ישראל.

פרויקט מדידות קאנטרי תל אביב במבט רחפן

מדידת שטחים חקלאיים לצרכי תצ"ר- תכנית רישום

מדידה מדויקת של קרקע חקלאית חיונית לצורכי רישום ותיעוד הקרקע, להבטחת זכויות קניין ותיעוד משפטי, ולרישום בטאבו. לביצוע מדידות מדויקות תפקיד משמעותי בקביעת הבעלות והרישום על הקרקע, בין אם מדובר בבעלות בלעדית ובין אם בהליך רישום קרקע משותפת או פרצלציה. המדידה תספק מידע מפורט על גבולות הקרקע, שטחה ומיקומה.

ותשמש לביסוס זכויותיהם החוקיות של בעלי הנכסים ולהגנה על האינטרסים שלהם. חשיבות גבוהה במיוחד לביצוע מדידות חקלאיות באמצעות מודד שטח מוסמך ומקצועי, קיימת במקרים של סכסוכים על גבולות קרקע או בנוגע לבעלות עליה. מפות מדידה המיושמות על ידי מודד מוסמך וחתומות על ידו, משמשות כראיה אובייקטיבית בהליכים משפטיים ואל מול גורמים רשמיים.

תוצר סופי של מערכות GIS

כדי למדוד קרקע חקלאית למטרות מיפוי, נעשה שימוש בשילוב בין טכניקות מדידה וטכנולוגיות קליטת מידע ונתונים וניתוח מתקדמות וחדשניות. לצד שימוש במכשור לייזר מתקדם לקביעת אומדן ומרחקים, ושימוש במכשירים אלקטרומגנטיים ובחיישני זיהוי למיפוי מאפייני הקרקע, התקדמות הטכנולוגיה מביאה את האפשרות לביצוע מדידות מדויקות וניתוח שלהן באמצעות מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS). שילוב זה מעניק ניתוח ומיפוי מפורט, רחב ומדויק יותר, ומאגד את כלל המדדים, הבדיקות והמידע ליצירת מפות טופוגרפיות חזותיות, המציגות מידע על סוגי הקרקע, טופוגרפיה, ניקוז וכיסוי צמחייה, אזורים המועדים לסחף קרקע או אזורים עם חוסרים תזונתיים ושיפור היבול, למניעת אסונות טבע ולניצול מיטבי של קרקעות.

מדידות חקלאיות ממלאות תפקיד מכריע בהיבטים שונים של ניהול ופיתוח הקרקע, בין אם למטרות מיפוי, ניתוח נתוני קרקע ובין אם לרישום זכויות קניין.

חברת גאוטופ היא חברת הנדסה אזרחית המספקת מדידות מקצועיות ומתקדמות לכל צורך, ומעמידה לרשות לקוחותיה את מיטב טכנולוגיות המדידה, המיפוי והניתוח, לרבות שימוש בטכנולוגיית GIS, באמצעות צוות מודדים מוסמכים, בעלי רישיון מטעם המרכז למיפוי ישראל, וניסיון רב שנים.

צרו איתנו קשר

פרויקטים אחרונים

מידע נוסף

דילוג לתוכן